Thursday, August 20, 2009

Waitaha group fight on against holcim

Interesting that for some tangata whenua the fight goes on.

"Waitaha wants Minister of Maori Affairs Pita Sharples to help protect its cultural and spiritual values from a proposed cement plant development in the Waiareka Valley.

Waitaha wants special recognition for the Whitston Escarpment, also known as Te Ana Raki, which will be mined by Holcim (New Zealand) Ltd for limestone and tuff for its $400 million development."

"The Waitaha Taiwhenua O Waitaki Trust Board and Te Runanganui O Waitaha Me Mata Waka Inc were interested parties in an appeal heard in Oamaru by the Environment Court earlier this year against the cement plant development.

Waitaha Taiwhenua O Waitaki Trust Board spokesman Stephen Bray said yesterday the resource consents process had failed right from the start because Holcim had not consulted Waitaha.

That continued with the Otago Regional and Waitaki District Councils, which granted resource consents for the development, also failing to consult Waitaha."

"Mr Bray also believed divisions between itself and Ngai Tahu could be settled, if Ngai Tahu was prepared "to sit at the table and discuss them".

During the Environment Court hearing, Waitaha and Ngai Tahu, the statutory body responsible for the area, clashed over Maori cultural and spiritual values in the valley.

Ngai Tahu said its Moeraki runanga had mana whenua (status) over the valley.

It had reached a memorandum of understanding with Holcim.

Waitaha claimed mana whenua and said Ngai Tahu was not sufficiently knowledgeable on Waitaha values and sites and not able to represent its interests.

However, in its decision upholding the resource consents issued for the cement development, the court declined to get involved in that debate.

The court said it was apparent the issue was more deeply seated and Waitaha did not consider Ngai Tahu had authority to speak for it."


Who has mana whenua status - the whenua knows and reveals.

4 comments:

Anonymous said...

Ko Uruao nga waka tawhito; KO Rakaihautu të tangata; KO Aoraki, me Hekeia, nga maunga;
Ko Waiau, Aparima me Oreti nga awa; Ko Waitaha të iwi tawhito mai Murihiku
Ki nga hau tape, tawhito Ki nga kawai rangatira tuturu Ki nga toto ariki o nga atua
Ki nga maunga korero, karanga, karakia Ki nga awa manawa, manaaki, tiaki a tätou
Ki nga hapu, nga whänau Tena koutou, tënä koutou, tënä koutou E koutou, e tätou
The fight will always continue, as long as one continues to breath, then it will continue with the those produced from my loins. implant your Histories and Whakapapa within those who continue on into the future, never allowing it be said you have been assimilated by warfare or Marriage. What Tahu could not do by themselves they have used the pen of the Crown , but as day follows night and the seasons continue within their circle the day will come for Waitaha circle to come around once more.
Ko te kupu tuatahi ka tuku ki to tätou Kaihanga. Koia te tïmatanga me te whakamutunga o nga mea katoa. Köroria ki te Matua nui i te rangi Maungärongo ki runga te mata o te whenua, whakaaro pai ki nga Tangata katoa.
E rite ana matou ki te kawau e noho ana ki runga I te toka; ka pari te tai ka ngaro te köhatu, ka rere te manu. Mau ano matou e whakanoho ki te wahi maroke ki a ora ai matou.
Ma të Atua e manaaki e tiaki.
Kaihe O Waitaha

Anonymous said...

E ki, e ki, ko wai tenei waha papa nei? Ki taku titiro ko te whakapakehatanga o te kupu 'kaihe' he 'ass' he 'donkey' ranei, no reira ko te patai ka rere, ko wai hoki nei nga 'asses' o Waitaha, he 'donkey' na Rakaihautu?

E hika e, tena kuare tena!

E kore hoki e taea te wehewehe i ka kawai rangatira o Ngai Tahu me Waitaha. Kua kore hoki tenei na e panui i nga whakapapa o Waitaha, kei reira a Tuhaitara!! Mena ka ki mai koe, he Ngati 'Donkey' koe me roa pea te tatari kia eke koe hei rangatira.

Anonymous said...

Ko Uruao nga waka tawhito; Ko Rakaihautu të tangata; Ko Aoraki, me Hekeia, nga maunga;
Ko Waiau, Aparima me Oreti nga awa; Ko Waitaha të iwi tawhito mai Murihiku
Ki nga hau tape, tawhito Ki nga kawai rangatira tuturu Ki nga toto ariki o nga atua
Ki nga maunga korero, karanga, karakia Ki nga awa manawa, manaaki, tiaki a tätou
Ki nga hapu, nga whänau Tena koutou, tena koutou, tena koutou E koutou, e tätou
I shall answer in te reo all can understand , your ignorance is understandable, your knowledge is with those who that has been corrupted by those who’s mind is corruptible by the küpapa of today. You know nothing except what you have been feed, Firstly go check the Ngai Tahu Whakapapa Kaumätua list pre Settlement, 1996 book, and “Kaihe” then the latest publication 2003, oh! “Kaihe” has now been removed, Then check Green’s whakapapa book. Hey I’m there “Kaihe”. You have made a ”donkey” of your self tero.
Me ako ā tātou tamariki, he kawenata Te Tiriti o Waitangi Ōna pūtaketake, He manaakitanga; He whanaungatanga; He rangatiratanga; He tohungatanga; He ūkaipō Otirā, kei tua ko te aka matua, tōna ingoa ko te Kotahitanga.

Anonymous said...

Ko kaihe, waiho te potae i runga ake i te A he ingoa kupu, ko kaihe tae ana ki te tohutoa he kupu mo te ass donkey. Ko tera te paiaka o te rarurau?