Tuesday, March 16, 2010

KMK WHĀNAU HUI 2010

Important notice for those helping to revitalise our language

KMK WHĀNAU HUI 2010


Tēnā koutou kā pākaiahi o tō tātou reo e whitawhita kaha ana ki kā kāika maha.

He pānui tēnei mo koutou kā manu matarae, ka tū ētahi hui-a-whānau mo kā whānau e whakatipu tamariki ana i te reo Māori hai reo mātua ki te kāika, arā kā pou o tō tātou tino kaupapa, Kotahi Mano Kāika, Kotahi Mano Wawata.

Ko ēnei kā hui:

1. 16 - 18 April 2010: Haere ki te roto Kaniere, Te Tai Poutini (Tirohia ngā wāhi pounamu ki te Tai Poutini)

2. 14 - 16 May 2010: Noho ki te marae o Tuahiwi: (Haerenga ki Orana Park me ētahi atu wāhi ngahau o te taone nui o Otautahi )

3. 4 - 6 June 2010 : Noho ki te marae o Ōtākou: (Haerenga ki Cadbury World, Ngā Pūrerehua ki te Whare Taonga me te puna kaukau nui)

Toitū te Kura team are facilitating 3 whānau hui for those KMK whānau who are fluent in te reo , who are raising te reo speaking tamariki in the home, bringing together mātua and tamariki in a fun te reo Māori immersion environment. There are limited places available for each hui. If you and your whānau are interested in attending any of these hui or would like more information please contact Paulette Tamati-Elliffe for more details.

Telephone: 0800524824

Email: paulette@ngaitahu.iwi.nz

No comments: