Wednesday, April 21, 2010

Ngāi Tahu election update

Congratulations to James and Terry the two Te Rūnanga o Ngāi Tahu representatives recently confirmed.

Confirmed representatives to date are

Waihao - Gerald Te Kapa Coates
Tūāhuriri - Tutehounuku Korako
Arowhenua - Quentin Hix
Ōraka-Aparima - Stewart Bull
Koukourārata- Elizabeth Cunningham
Makaawhio - Tim Rochford
Ōtākou - Tahu Potiki
Taumutu - Sandy Lockhart
Rāpaki - Wally Stone
Waewae - Lisa Tumahai
Puketeraki - Matapura Ellison
Wairewa - James Daniels
Hokonui - Terry Nicholas

5 to go

No comments: